Pascal Bizet – Satsang | Shaktipat | Kundalini Energie

Satsang & Shaktipat
voor Kundalini Energie
& Zelfrealisatie

Individuele Sessie

met Pascal

Satsang en shaktipat transmissie zullen je helpen kundalini energie te doen ontwaken en te verhogen, je bewustzijnsniveau te verhogen, je meditatiebeoefening te verdiepen, om gemakkelijker samadhi te bereiken en staten van eenheidsbewustzijn (ik en de Vader zijn één) en Godsbewustzijn (ik ben de eerste en de laatste, en er is geen ander ik dan ik) te ervaren, wat verschillende markeringen van vooruitgang zijn in de zuivering van de geest en het zenuwstelsel, op het pad naar Zelfrealisatie.

Voordelen van Satsang en Shaktipat :

 • Helpt kundalini energie te ontwaken
 • Helpt bij het reinigen van emotionele blokkades
 • Helpt om het zenuwstelsel en chakras te reinigen
 • Helpt vreugde en innerlijke vrede terug te vinden
 • Helpt diepere meditatie te bereiken
 • Helpt nadis en shushumna kanaal te zuiveren
 • Helpt om opnieuw contact te maken met je intuïtie
 • Helpt om je vibratie te verhogen
 • Helpt bij het integreren van Hoger Bewustzijn
 • Helpt je God direct te ervaren
 • Helpen om je ware Zelf of natuurlijke staat te realiseren

Wie kan Satsang en Shaktipat ontvangen?

Satsang en shaktipat transmissie zijn voorbestemd voor toegewijde zoekers naar Waarheid, God, Zelf, voor ervaren of beginnende mediteerders die hun beoefening willen verdiepen en de illusie van een afgescheiden persoon in de wereld te zijn willen overstijgen om hun ware goddelijke natuur of natuurlijke staat te realiseren.

Als je te gehecht bent aan je persoonlijke en alledaagse leven, als je macht wilt verwerven over mensen of het leven, dan zijn sessies misschien niet echt iets voor jou, maar als je er genoeg van hebt om als persoon te leven, en klaar bent om je valse gevoel van afgescheidenheid te verliezen, om door de hypnose van de materiële wereld heen te breken, om eeuwig leven ( Zelfrealisatie) te krijgen, dan is er zeker iets voor jou te ontdekken, over wat je nooit bent geweest en over wat je in werkelijkheid nooit bent opgehouden te zijn.

“Iemand die aan zijn leven vasthoudt, raakt het kwijt. Maar als hij niet geeft om zijn leven in deze wereld, zal hij het eeuwige leven krijgen.”

Hoe ziet een sessie eruit?

We beginnen met het bespreken van je verwachtingen, je huidige spirituele praktijk en eventuele problemen die je tegenkomt. Tijdens deze fase begin ik me op je af te stemmen en begint de transmissie informeel. Vanuit deze basis zullen we ongeveer 40 minuten in satsang praten, waarin je alle vragen kunt stellen die je hebt. Als je het nodig hebt, kan ik je ook advies geven over hoe je je spirituele praktijk kunt structureren, hoe je de aanwezigheid van God kunt beoefenen, en hoe je gemakkelijk het lichaamsbewustzijn kunt verlaten en naar het Zelf of het zuivere ongedifferentieerde bewustzijn kunt gaan. Daarna ontvang je ongeveer 20 minuten shaktipat transmissie in stilte, en dan sluiten we onze sessie af, met eventuele vragen die in de tussentijd zijn opgekomen, of gewoon door in stilte te blijven.

Wat is de aanpak van mijn mentorschap?

Mijn benadering tijdens satsang is niet-religieus, maar mystiek van aard, geïnspireerd door mijn directe ervaring en liefde voor de Evangeliën en Advaita Vedanta (Indiase non-dualiteitsleer) en door het plezier om bruggen te bouwen tussen beide. Sessies staan open voor iedereen, en ik kan me aanpassen aan alle verschillende soorten religieuze overtuigingen, zelfs als je een pure atheïst bent!

Wat krijg je van de sessies?

Satsang en shaktipat transmissie zullen helpen om het persoonlijke gevoel van “ik”, mezelf, Ego-I te verminderen en het onpersoonlijke gevoel van “HEM”, God, Brahman, pure vitale energie, puur Bewustzijn, alomtegenwoordig en alles doordringend, te vergroten.

Sessies zullen je overtijd helpen om de illusie van het persoon-zijn, ego, geest, te overstijgen, om jezelf te realiseren als het Zelf of de onverschillige totaliteit die voorbij de vorm bestaat, door realisatie en integratie van Eenheid, God en Brahman bewustzijn. Neem deze progressie enkel als een illustratie, aangezien Zelfrealisatie of ontwaken tot je ware natuur niet verondersteld wordt te gebeuren in een specifieke lineaire chronologie of met specifieke ervaringen, met een specifieke naam of vorm.

Weet ook dat transmissies niet instant zijn of een magische oplossing bieden, het is een werk van maanden en jaren, afhankelijk van je werkelijke emotionele en mentale staat, van je werkelijke toewijding, oefening en overgave. Maar wat je huidige staat ook is, de sessies zullen helpen om je meditatiebeoefening te verdiepen, je chakra’s, nadi’s en sushumna-kanaal te zuiveren en te reinigen, en je te helpen om gemakkelijker en natuurlijker van de waaktoestand naar de ongedifferentieerde bewustzijnstoestand te gaan, op weg naar samadhi en vereniging met God.

Met andere woorden, ” ik ” kan je geen Zelf-realisatie geven, omdat je dat in werkelijkheid al bent, maar ik kan je helpen het je te herinneren en de sluiers van illusie op te lichten, die eigenlijk je onbewuste perfecte en gelukzalige natuurlijke staat bedekken, met de hulp van satsang en shaktipat.

Na een spontane kundalini ontwaken op 12 december 2012, waardoor ik enorm geraakt werd door energetische trauma’s en overweldigende overgevoeligheid, begon ik te werken met energetische therapeuten, helderzienden en spirituele genezers voor een lange, passionele en ook zeer frustrerende periode van zelfontdekking. In dit zuiveringsproces begon ik me alle dromen, trauma’s en vorige levens te herinneren. Ik raakte ook geïnteresseerd in meditatie en in de praktijk van de aanwezigheid van God en verslond veel boeken van Joel S. Goldsmith, christelijke mystiek en advaita vedanta. Tijdens mijn reis ontving ik meerdere inwijdingen en transmissies van verschillende meesters en goeroes (Shaktipat, Iboga, Sat Force, KAP, Reiki Tummo…) die me hielpen om mijn emotionele en mentale toestand te stabiliseren, en daardoor werd ervaren en opnieuw geïntegreerd via dit ego-geest voertuig, verschillende transcendente en hogere bewustzijnstoestanden die bekend staan als Eenheid, God of Brahman Bewustzijn. Terwijl dit eindeloze pad zich voortzet, wil ik nu alle waarheidszoekers helpen, evenals iedereen die gehandicapt is door emotionele blokkades, trauma of depressie, en jullie begeleiden door dit diepe helende en Zelf-ontdekkende pad, voor bewustzijns ontwaken en de realisatie van je ware aard, zoals je bestond vóór de geest en de identificatie met het lichaam.

About Me

Veel Gestelde

Vragen :

Ondanks alle drama’s en lijden van de menselijke ervaring is er in ons midden een aanwezigheid, een liefdesstroom, een “rivier van levend water” die er altijd is, altijd zuiver en onveranderlijk. Deze stroom van liefde, Christus in ons, ons Goddelijk Zelf, is het hart van ons wezen, het is het Koninkrijk van God in ons midden, het is dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd, dichter bij ons dan onze eigen adem, dan onze handen of onze voeten. Onze missie is eenvoudig hem te kennen, in hem te vertoeven en hem in ons te laten vertoeven, door dit te doen worden we één met God, en worden we genezen door al onze onderdrukte emoties (karma, samskaras, zonden of ongerechtigheden) in hem te laten oplossen.

“Het hele hart, ziel en geest
zijn gericht op de realisatie
van de Aanwezigheid, zodat we de plaats kunnen bereiken waar, in ons, de Geest van God op ons is, en waar we de innerlijke vreugde ervaren die de Aanwezigheid is.”

Zelf-realisatie is wat er gebeurt wanneer het bewuste, geïndividualiseerde deel van je wezen (ego, geest, persoon, manifest, vorm) samensmelt met het onbewuste, universele deel van je wezen (God, Zelf, onpersoonlijk, onmanifest, vormloos). Dit is het levende besef dat “ik en de Vader één zijn”, en dat God hetzelfde goddelijke Zelf is dat eeuwig schijnt als mijn eigen Zelf en als het Zelf van alle anderen, en dat alles in wezen hetzelfde bewustzijn is, hetzelfde Zelf.

“Zelfrealisatie opent de weg
voor ontwikkeling door het
elimineren alle identificatie
met valsheid, waardoor de
Kundalini vrij kan stromen.”

Door de verschillende leeftijden van de mens, heen stapelen trauma’s en onderdrukte emoties zich op, vaak tot het punt waarop werkelijk hardnekkige situaties ontstaan. Lijden, depressie of angst zijn het logische gevolg van de ene zuivere gelukzalige bewustzijnsidentificatie (onze onbewuste natuurlijke staat) met het lichaam, die de illusie creëert een persoon te zijn die lijdt onder al deze kwellingen en onvervulde verlangens. Terwijl blijven als de zuivere getuige, stevig verankerd in iemands ware natuur de weg is voor een vrediger en harmonieuzer leven, net zoals de rivier onvermoeibaar blijft stromen ondanks de verschillende obstakels die haar loop kruisen.

“Dit alles gebeurt wanneer men
denkt dat er een verschil is
tussen God en zichzelf.”

Wat is Shaktipat en Darshan?

In de Indiase traditie is shaktipat of genadeoverdracht de overdracht van spirituele energie van de goeroe aan de leerling. In de Evangeliën wordt het ook “doop met de Heilige Geest en vuur” genoemd. Darshan is ook een genadeoverdracht, uitgevoerd door de aanwezigheid of het verblijf in het Zelf. In beide gevallen is het doel kundalini te doen ontwaken en het bewustzijn te verhogen, om de aspirant naar Zelfrealisatie te leiden.

“Ik doop jullie in water, maar na mij komt Iemand die machtiger is dan
ik. Ik ben het niet eens waard om
zijn sandalen los te maken. Zal hij
u dopen met de Heilige Geest
en met vuur.”

Wat zijn de Voordelen van Shaktipat?

Regelmatige overdracht van spirituele energie of shaktipat zal uw proces van spiritueel ontwaken, zuivering en verlichting van de geest versnellen, en u helpen sneller diepe meditatiestaten of samadhi te bereiken, waar een monnik of yogi voor hetzelfde resultaat een heel leven geïsoleerd in een grot of een klooster zou moeten doorbrengen.

“Bij de gratie van de Sadguru wordt de innerlijke Shakti van een man gewekt door het proces van Shaktipat. Zijn Shakti vult hem met Chiti, en hij wordt geleidelijk bevrijd van hunkeringen en verlangens, de aantrekkingskracht van de zintuigen en van alle beperkte staten. Hij bereikt totale eenheid met God.”

Samadhi is de kunst van het zich volledig overgeven en vergeten in God-Zelf. Het komt overeen met verschillende graden van diepe meditatie, of veranderde bewustzijnstoestanden, zoals de mystieke extase van de heiligen, waar de geest wordt overstegen en opgenomen in het Zelf. Er zijn 3 hoofdniveaus, zoals Savikalpa Samadhi, waar je rustig gedachten observeert zonder erdoor beïnvloed te worden, Nirvikalpa Samadhi, waar het ego oplost in ongedifferentieerd bewustzijn, en dan Sahaja Samadhi zoals genoemd door Ramana Maharshi, dat vergelijkbaar is met de natuurlijke staat van een zuigeling, waar de geest voortdurend baadt in een voortdurende stroom van shakti en gelukzaligheid van het Zelf.

“Wanneer een zoeker de zaligheid van zijn eigen ware aard ervaart, negeert hij wat gezien en gehoord wordt en verstilt hij zijn geest als een vlam waar geen wind is. Dit wordt nirvikalpa samadhi genoemd.”

Kundalini ontwaken is een natuurlijk fysiologisch proces van zuivering van het zenuwstelsel, de chakra’s en het onderbewustzijn, waarbij de levenskrachtenergie aan de basis van de ruggengraat onweerstaanbaar wordt aangetrokken tot de kruinchakra, aan de top van de schedel, en een lange opstijging begint langs de ruggengraat en de 76.000 nadi’s, waarbij de 3 granthis knopen (wortel, hart, atlas) worden doorbroken, met als einddoel het herenigen van het individuele bewustzijn met het universele kosmische bewustzijn, voor de realisatie van onze ware aard.

“Initiatie, of Kundalini ontwaken, geeft een persoon volledige kennis. In het laatste stadium van meditatie, komt het bewustzijn van “Ik ben Hem” en “Ik ben volmaakt” spontaan binnen.”

Eenmaal ontwaakt brengt de kundalini een diepgaand proces van spirituele transformatie op gang, dat tot doel heeft “de weg van de Heer te bereiden en zijn paden in u recht te maken”, dat wil zeggen de levende tempel van God te reinigen, dat wil zeggen het fysieke, mentale en emotionele lichaam, de chakra’s en het onderbewustzijn, om het bewustzijn van God-Zelf-Christus volledig te integreren, en zodat het leven en de vreugde overvloedig door ieder heen kunnen stromen.

“Maak de weg van de Heer vrij! Maak zijn wegen recht! Elke kloof zal worden opgevuld. Elke berg en elke heuvel zal vlak gemaakt worden. Alle bochten zullen rechtgetrokken worden en alle slechte wegen zullen vlak gemaakt worden. En alle vlees zal de redding van God zien.”

Een echte geestelijke genezingscrisis of donkere nacht van de ziel, zoals genoemd door de mysticus Johannes van het Kruis, kan ook komen, en daarmee meer onaangename dingen, zoals een groot gevoel van verlatenheid en diepe metafysische angst in verband met de “kruisiging” van het ego en de angst om te sterven. Anders dan de klassieke depressie is dit het teken dat alle emotionele en mentale onderbewuste vuilnisbelt, opgebouwd door jaren en levens heen, nu geleegd wordt, en dat je spirituele ontwaken nu echt begonnen is, zonder mogelijke terugkeer.

Je zult verschillende stadia doorlopen, die in de evangeliën symbolisch worden geïllustreerd door de lijdensweg van Jezus in de hof van Getsemane, de woedeaanvallen van de Christus, de kruiswegstaties, de kruisiging en de overgave van Jezus aan het kruis. De donkere nacht van de ziel kan weken, zelfs maanden duren met variaties in intensiteit, afwisselend verlatenheid, angsten en behoefte aan sociaal isolement, afhankelijk van je psychische structuur, je levensgeschiedenis en wonden van je ziel. Vergeet niet dat al deze symptomen de noodzakelijke doornen zijn, wanneer je het hart van de roos wilt bereiken, en ook goede tekenen van de voortgang van je spirituele ontwakingsproces, dat slechts een zuivering van de geest/het ego is, door het voortdurend herinneren van wat je al bent.

Ik ben vreselijk bedroefd. Ik ga zowat dood van verdriet. Blijven jullie hier. Blijf wakker en wacht op Mij.

In wezen is kundalini energie, volgens Ramana Maharshi, de eigenlijke levensstroom in ons, het is ons eigen zelf, ons eigen leven, het is de vitale kracht van de aarde, die de substantie en essentie is van al het materiële leven. Het ego/de geest heeft een natuurlijke angst voor kundalini, omdat het weet dat wanneer kundalini ontwaakt, het einde nabij is. Dus tenzij men zeer brute manieren gebruikt als te geforceerde en herhaalde yoga of pranayama oefeningen om het te activeren, is kundalini op zich niet gevaarlijk, omdat het de Moeder is, de supra-intelligente vitale kracht die alles doordringt, en die elke levensvorm voedt en onderhoudt, dus er is geen reden om er bang voor te zijn.

“Kundalini is je moeder. Ze is meerdere malen met jou geboren. Zij is degene die je Realisatie gaat geven. Denk je dat je Kundalini je misschien kwaad zal doen, je zal kwellen, je problemen zal bezorgen?”

Satsang is een delen in de opperste waarheid dat God-Zelf één is of dat alleen God-Zelf bestaat. Door deze praktijk zal ik je helpen jezelf te vergeten in God, waarbij je het ego-geest laat opgaan in het Zelf, of om in God te verblijven en God in jou te laten verblijven, zoals Jezus Christus in de Evangeliën leert.

“Verlang ernaar om wijs te worden
en verstandige dingen te kunnen zeggen. Zoek ernaar alsof het zilver is. Zoek ernaar als naar een verborgen schat. Want dan zul je begrijpen hoe belangrijk het is
om diep ontzag voor de Heer te hebben. En je zal begrijpen hoe belangrijk het is om God te kennen.”

“Keer naar binnen. De “Ik ben” die je kent. Wees er elk moment dat je kunt bij totdat je je er spontaan toe wendt. Er is geen eenvoudigere en makkelijkere manier.”

“IK BEN de weg en de waarheid en het leven. Alleen door Mij kun je bij de Vader komen. Als jullie Mij kenden, zouden jullie ook mijn Vader kennen. Vanaf nu kennen jullie Hem en zien jullie Hem.”

“De praktijk bestaat uit het voortdurend zoeken naar het ‘ik’, de bron van het ego. Zoeken naar ‘Wie ben ik’. Het ‘ik’, in zijn pure staat, is Realiteit, het absolute Zijn-Bewustzijn-Geluk. Als men dit vergeet, ontstaat alle ellende; als men zijn aandacht daarop richt, gaat de ellende voorbij.”

“Maar we weten óók dat de Zoon van God is gekomen. Hij heeft ons laten zien hoe we de ware God kunnen leren kennen. En door zijn Zoon Jezus Christus zijn we één met de ware God. Jezus is de ware God en het eeuwige leven.”

Scroll naar boven
Open Chat
1
Hello :)
Feel free to contact me if you have any questions or if you want to book a private session with satsang and shaktipat transmission for kundalini and consciousness awakening. Pascal (in English only!)